Godziny wizyt stacjonarnych lub online:
- po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie +48 510 767 926 lub mailowo 
kontakt@slawomirswitala.pl.

       

       

       

       

       

       

   

       

       

       

       

       


CENNIK

Psychologia ogólna:
konsultacja psychologiczna - 250 pln/55 min. 
terapia par - 300 pln/55 min.

Psychologia sportu:
konsultacja psychologiczna - 250 pln/55 min. 
wizualizacja - 500 pln
mowa motywacyjna - 500 pln

Psychologia dla oświaty:
konsultacja psychologiczna dla nauczyciela - 200 pln/55 min. 
couching manadżerski dla dyrektora placówki oświatowej - 250 pln/55 min.
(ważne: istnieje możliwość skorzystania z refundacji całościowej lub częściowej z puli na doskonalenie zawodowe nauczycieli.)

Doradztwo zawodowe:
konsultacja 250 pln/55 min.

Oferta dla klubów sportowych:
prelekcje edukacyjno-psychologiczne dla klubów sportowych i objęcie sportowców opieką psychologiczną indywidualną lub grupową wymagają wyceny indywiduanej po przeprowadzeniu wywiadu (informacji o ilości osób, zakresu współpracy oraz jego okresu).

pełny HTML | wersja mobilna