Godziny wizyt stacjonarnych lub online:
- po wcześniejszym ustaleniu telefonicznie lub mailowo:

mail: kontakt@slawomirswitala.pl
tel. +48 510 767 926

       

       

       

       

       

       

   

       

       

       

       

       


OFERTA

Psychologia ogólna
Zapraszam na konsultacje psychologiczne osoby indywidualne i pary chcące skorzystać z pomocy psychologa i porozmawiać na ważne dla siebie tematy. Na takim spotkaniu wspólnie ustalamy także cel kolejnych wizyt (w zależności od zdiagnozowanego problemu), częstotliwość spotkań i ich termin.

Psychologia dla oświaty
Mnogość kontaktów z jakimi styka się pracownik oświaty nastręcza wielu zagrożeń wynikających ze specyfiki tej pracy. Jeśli pracujecie Państwo w zawodzie nauczyciela lub na stanowisku dyrektora placówki oświatowej, wspólnie możemy przyjrzeć się Waszym relacjom z kadrą, rodzicami oraz uczniami. Moje długoletnie doświadczenie w pracy z nauczycielami i dyrektorami umożliwi nam sprawne poruszanie się w zagadnieniach z tego obszaru.

Doradztwo zawodowe
Praca zawodowa powinna dawać każdemu satysfację i możliwośc rozwoju mocnych stron na drodze kariery.
Ale skąd młody człowie ma wiedzieć jakie są jego predyspozcyje i jaką drogą kariery zawodowej podążać?
A może już jako dorosły potrzebujesz coachingu kariery, aby coś zmienić w swoim życiu zawodowym, lub aby polepszyć jego jakość? Jako doradca zawodowy pomogę Tobie lub Twojemu dziecku lepiej poznać swoje mocen strony i rozwinąc skrzydła.

Psychologia sportu
Zapraszam do skorzystania ze sportowej konsultacji psychologicznej czynnych sportowców, trenerów i menedżerów sportu, a także rodziców młodych adeptów różnych dyscyplin sportowych w celu przyjrzenia się obszarom, które dzięki wspólnej pracy pomogą w osiągnięciu sukcesów sportowych. Moja praca często uwzględnia także analizę walki sportowej, udzielanych wywiadów dla mediów oraz testów i kwestionariuszy, które przyczyniają się do jak najlepszego poznania psychiki zawodnika i jego zachowań w walce sportowej i życiu osobistym.
Zatem:
- jeśli jesteś ZAWODNIKIEM i czujesz, że nie wykorzystujesz całego swojego potencjału, lub na jakimś etapie nastąpił kryzys – zapraszam do kontaktu. W trakcie naszych spotkań postaramy się rozwiązać problemy, z którymi przyszło Ci się zmierzyć. Jeśli odległość nie pozwoli nam się spotkać w moim gabinecie, zapraszam do skorzystania z porady online za pomocą Skype, WhatsApp, Zooma;
- będąc TRENEREM możemy przeanalizować Twoją relację z zawodnikiem w celu polepszenia osiąganych przez niego wyników;
- jako RODZIC możesz dowiedzieć się jak wspierać dążenia młodego sportowca, aby zaangażowanie w trening nie było przyczyną zaniedbywania nauki, codziennych obowiązków i relacji rówieśniczych.

Oprócz opieki psychologicznej sportowców oferuję klubom także prelekcje edukacyjno-psychologiczne z poniższych zakresów tematycznych:

  1. Budowanie odporności psychicznej
  2. Wzbudzanie motywacji
  3. Poprawa koncentracji
  4. Kształtowanie prawidłowych relacji zawodniczych
  5. Trening wizualizacji
  6. Optymalne wyznaczanie celów
pełny HTML | wersja mobilna